برگی از رسانه ها/راز مرگ کوروش / داستان آخرین نبرد شاه مقتدر ایران

  **   کوروش در آخرین سال حکومتش، آهنگ نبرد با سکاها کرد. نبردی سهمگین میان دو سپاه تا دندان مسلح. نبردی که خود کوروش فرماندهی آن را بر عهده داشت. ویدیو را اینجا ببینید.    


منبع این نوشته : منبع
کوروش ,نبرد ,آخرین ,مقتدر ایران ,آخرین نبرد ,داستان آخرین ,کوروش داستان ,کوروش داستان آخرین